Assemblea general ordinària 2021 Unió Anelles de la Flama

amb No hi ha comentaris

Albert Oliva Ramal, com a president de la Unió Anelles de la Flama convoca l’assemblea general ordinària 2021, que tindrà lloc el proper dijous 25 de febrer, a les 20:00 hores telemàticament, en una única convocatòria .

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Sol·licituds d’alta de socis presentades durant l’exercici 2020 i llistat de baixes de socis de l’entitat durant el 2020.
  3. Informe i aprovació de l’exercici econòmic de l’any 2020.
  4. Informe de presidència anual de les activitats 2020.
  5. Elecció de la Junta Directiva 2021.
  6. Informe anual de la previsió d’activitats 2021
  7. Pressupost 2021.
  8. Torn obert de paraula.

Degut a la situació sanitària en què ens trobem actualment, l’assemblea d’aquest any tindrà lloc de manera telemàtica. En breu s’enviarà l’enllaç via mail i pels diferents grups de whatsapp per poder-vos connectar.

Per tal d’agilitar la reunió, al mail de la convocatòria que s’ha enviat a tots els socis i les sòcies, s’ha adjuntat l’acta de l’assemblea 2020, la documentació corresponent a l’exercici econòmic 2020 i el pressupost 2021. Agrairem es revisi per tal de ser aprovats, si s’escau, sense necessitat de la seva lectura durant l’assemblea.

En cas de no haver rebut la convocatòria preguem us poseu en contacte al mail secretaria@uaf.cat.

Tal com marquen els Estatuts i seguint el procediment habitual estipulat en el Reglament de Règim Intern de l’entitat, es durà a terme la reelecció i reaprovació del president, amb la seva candidatura per a la junta directiva pel proper any.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *