PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   11-2019

2.0 Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (informació addicional)

Responsable del tractamentIdentificació i contacte del responsable de tractament. FUNDACIÓ UNIÓ ANELLES DE LA FLAMA
C/ GARROFERS, 1
43800 VALLS
G43954965
638 57 17 07
Contacte del DPD
Finalitats del tractamentDescripció del tractament Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament de la fundació  i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.
Termini de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessióNo es cediran dades a tercers excepte per obligació legal, interès contractual o per l’execució d’un conveni.
Finalitat de la cessióNo es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.
Legitimació de la cessióDe conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual  i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.
Moviments internacionals de dadesSi es produeixen.
Transferències internacionals de dadesNo es produeixen.
Encarregats del tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessadesQuins drets te?Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a uaf@uaf.cat.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/
Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid
Comparteix