Els grallers

L’estrena del Drac de Valls, l’any 1985, va comportar una nova necessitat per a l’entitat: disposar d’un grup de grallers propi que acompanyés la figura en les seves actuacions. Una de les premisses que s’ha autoimposat la UAF, des de la seva fundació, a l’hora de posar una nova figura en circulació, és la de dotar-la d’una música que la caracteritzi. Anys enrere, l’associació encara no tenia un grup de grallers propi i amb l’estrena del Drac es va veure el moment oportú per crear-lo.

La primera formació de grallers de la UAF va estar dirigida per Francesc Bofarull i el 1986 es va convocar el primer curs de gralla a l’entitat, amb molt bona acceptació. El grup va començar la seva trajectòria amb gran força, i encara va agafar més embranzida amb la creació del grup d’animació All i Oli.

Durant la segona meitat de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, el grup de grallers va viure el seu moment àlgid, amb un rècord de 54 sortides l’any 1988. A partir de la dècada dels noranta es produeixen diversos canvis en la direcció del grup, però l’estabilitat queda garantida; Francesc Sans agafa les regnes del grup de grallers i es treballa àmpliament en l’àmbit musical.

Tret d’algunes interrupcions, la Unió Anelles de la Flama ha comptat amb un grup de grallers durant més de trenta anys, i actualment el nivell d’excel·lència musical dels grallers és alt, ja que s’aposta constantment per la qualitat musical i la dignificació en la interpretació en l’acompanyament de les figures festives, amb la contractació de docents formats i qualificats en l’ensenyament musical.

Comparteix